Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Fast e-Invoice

Hệ điều hành AndroidHệ điều hành iOS nhấn vào đây


Cách 1. Cài đặt trên ứng dụng CH Play

- Mở ứng dụng CH Play và tìm tên "Fast e-Invoice". Sau đó tìm biểu tượng của Fast e-Invoice và nhấn vào.

- Nhấn vào nút "Cài đặt" để tiến hành cài đặt ứng dụng.

Cách 2. Quét mã (QR Code)

- Mở tính năng chụp hình (camera) hoặc bất kỳ ứng dụng nào có chức năng quét mã và quét hình bên dưới.

Cách 3. Cài đặt theo đường dẫn

- Truy cập đường dẫn cài đặt ứng dụng tại đây.

 

Hệ điều hành iOS


Cách 1. Cài đặt trên ứng dụng Apple Store

- Mở ứng dụng Apple Store và tìm tên "Fast e-Invoice". Sau đó tìm biểu tượng của Fast e-Invoice và nhấn vào.

- Nhấn vào biểu tượng đám mây để tiến hành cài đặt ứng dụng.

Cách 2. Quét mã (QR Code)

- Mở tính năng chụp hình (camera) hoặc bất kỳ ứng dụng nào có chức năng quét mã và quét hình bên dưới.

Cách 3. Cài đặt theo đường dẫn

- Truy cập đường dẫn cài đặt ứng dụng tại đây.


Đầu trang